Kartarbeid og klargjøring for kurs.

Kartarbeid og klargjøring for kurs.